Pazarlama

Tümü Duyurular
Tümü Haberler
Tümü VİZYON ve MİSYON

Vizyonumuz: İş hayatında işletmelerde pazarlama biriminin sevk ve idaresinde, yöneticilere yardımcı olacak veya kendi adına iş yeri açıp çalıştırabilecek, ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan iki yıllık bir yüksek öğretim programıdır. Pazarlama programında, günümüz is dünyasının ihtiyaç duyduğu ürün, fiyat, dağıtım, tutundurma, marka, hedef pazar analizi, stratejilerin belirlenmesi, pazarlama araştırmaları, reklam, internette pazarlama, uluslararası pazarlama gibi konularda teorik ve uygulamaya yönelik eğitim verilmektedir.Misyonumuz: Çağın gerekleri çerçevesinde, sürekli öğrenen ve kendini yenileyen bir organizasyonun parçası olarak çalışmak ve bu doğrultuda, ülkemizde gereksinim duyulan eğitilmiş ve nitelikli işgücü ihtiyacının karşılanması, çağın gereklerine uygun nitelikli ve kaliteli büro alanına uygun teknolojileri kullanabilen ara eleman yetiştirilmesi hedeflenmektedir.  

...

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı