Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Pazarlama

Tümü

Duyurular

Tümü

Haberler

Detay

VİZYON ve MİSYON 

Vizyonumuz: İş hayatında işletmelerde pazarlama biriminin sevk ve idaresinde, yöneticilere yardımcı olacak veya kendi adına iş yeri açıp çalıştırabilecek, ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan iki yıllık bir yüksek öğretim programıdır. Pazarlama programında, günümüz is dünyasının ihtiyaç duyduğu ürün, fiyat, dağıtım, tutundurma, marka, hedef pazar analizi, stratejilerin belirlenmesi, pazarlama araştırmaları, reklam, internette pazarlama, uluslararası pazarlama gibi konularda teorik ve uygulamaya yönelik eğitim verilmektedir.Misyonumuz: Çağın gerekleri çerçevesinde, sürekli öğrenen ve kendini yenileyen bir organizasyonun parçası olarak çalışmak ve bu doğrultuda, ülkemizde gereksinim duyulan eğitilmiş ve nitelikli işgücü ihtiyacının karşılanması, çağın gereklerine uygun nitelikli ve kaliteli büro alanına uygun teknolojileri kullanabilen ara eleman yetiştirilmesi hedeflenmektedir.  

...